Muscat Mania

Đây là loại rượu vang trắng số 3 ở Hoa Kỳ, phổ biến hơn Riesling hoặc Sauvignon Blanc. Đó là Moscato. Theo dữ liệu của Nielsen về doanh số bán lẻ ngoài cơ sở, khoảng 3,6% lượng rượu được bán ở Hoa Kỳ năm ngoái là Moscato. ĐọC Thêm

Hệ thống từ bỏ hợp đồng tương lai của Château Latour

Những người yêu thích Château Latour đã từng mua đồ cũ mới nhất của khu bất động sản mọc lên đầu tiên nổi tiếng trong mùa vàng có thể muốn nhanh chóng. Sản phẩm cổ điển năm 2011 sẽ là đợt chào bán chính thức cuối cùng, sau khi bất động sản được công bố ngay trước khi chúng tôi ĐọC Thêm

Cosentino đóng cửa

Sau ba mươi năm, Nhà máy rượu Cosentino đóng cửa vào ngày 11 tháng 11. Được thành lập vào năm 1980, nhà máy rượu vang đã mở rộng nhanh chóng sau khi mở một địa điểm ở Napa vào năm 1990. Nhưng các nguồn tin cho biết Wine Spectator đã không có khả năng tài chính vững chắc trong một thời gian, với nho người trồng trọt ĐọC Thêm