Tương lai của Opus One sẽ được tiết lộ

Opus One sắp thay đổi quyền sở hữu hay ở lại khóa học? Một thông báo về tương lai của nhà máy rượu vang Napa Valley mang tính biểu tượng này được lên kế hoạch vào thứ Năm tại Oakville. Vào thời điểm đó, Nam tước Philippine de Rothschild, một trong những chủ sở hữu một phần của Opus, đang có kế hoạch ĐọC Thêm