Tupac Shakur Pops Up (Với Nhà hàng Gà và Cocktail)

Rapper Tupac Shakur là nguồn cảm hứng cho Powamekka Café, một nhà hàng pop-up gà rán ở New York và chúng tôi có công thức cho một số sáng tạo cocktail khác thường của anh ấy! Cũng trong Wine Spectator's Unfiltered, một tên trộm giặt là người Pháp đã giam giữ đằng sau khóa ĐọC Thêm