Mẹo rượu: Bẻ khóa mã rượu Sake

Nhìn bề ngoài, có vẻ dễ dàng kết nối những điều cơ bản của rượu vang và rượu sake. Vì những vườn nho là để làm rượu, vì vậy những cánh đồng lúa là để phục vụ lợi ích. Cả hai loại đồ uống đều được lên men; cả hai đều được đưa vào cuộc sống thông qua sự giao thoa của truyền thống và công nghệ hiện đại được giám sát bởi ĐọC Thêm