Mastro's Steakhouse tại khách sạn Post Oak

Tập đoàn nhà hàng của Landry sở hữu 17 nhà hàng Mastro's Steakhouse, nhưng một nhà hàng ở khách sạn Post Oak mới của Houston không chỉ là một nhà hàng bít tết — đó là một điểm đến phục vụ rượu vang, giành được Giải thưởng Grand Spectator năm 2019 cho danh sách 3.500 nhãn hiệu nhấn mạnh các vùng cổ điển cần hoàn thành ĐọC Thêm

bao nhiêu là một ly rượu tiêu chuẩn