Wine Talk: 'Sweetbitter' Tác giả Stephanie Danler

Các chi tiết sống động trong loạt phim truyền hình Starz mới Sweetbitter được lấy ra từ kinh nghiệm của chính tác giả Stephanie Danler. Danler, người đã viết cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 2016 và là nhà sản xuất kiêm biên kịch cho bộ truyện, đã nói chuyện với nhà biên tập Wine Spectator ĐọC Thêm