Điều gì tạo nên rượu vang Kosher?

Rượu Kosher được làm giống như các loại rượu để bàn khác, với một số quy tắc bổ sung để làm cho nó phù hợp với luật ăn kiêng của người Do Thái. Để một loại rượu được coi là kosher (tiếng Yiddish có nghĩa là 'thích hợp' hoặc 'phù hợp'), nó phải được làm dưới sự giám sát của giáo sĩ Do Thái. ĐọC Thêm

Giải thích về rượu Kosher

Điều gì làm cho những loại rượu này khác nhau? Chúng tôi đã hỏi các nhà sản xuất rượu về những nhận thức sai lầm xung quanh các quy tắc kosher, các yêu cầu thực sự để đáp ứng luật ăn kiêng của người Do Thái và những kỹ thuật nào họ sử dụng để làm rượu vang ngon, bao gồm thanh trùng nhanh và flash-détente. ĐọC Thêm

Nơi trưng bày Đồ ăn và Rượu Kosher

Nếu những từ 'rượu kosher' khiến bạn liên tưởng đến những thứ ngọt ngào, có vị siro được làm từ nho Concord và được phục vụ tại Lễ Vượt Qua, Royal Wine Corp. có thể cho bạn lý do để suy nghĩ lại. Nhà sản xuất rượu kosher lớn nhất quốc gia đã mở một trung tâm trưng bày mới ở California f ĐọC Thêm