Ravenswood ở Limbo

Biên tập viên cấp cao của Wine Spectator, Tim Fish nói chuyện với nhà sản xuất rượu kỳ cựu của California và người sáng lập Ravenswood, Joel Peterson về tương lai không chắc chắn của Ravenswood. ĐọC Thêm