Nebbiolo

Hiếm khi được tìm thấy bên ngoài nước Ý, Nebbiolo làm cho màu đỏ lâu đời và được đánh giá cao nhất của Piedmont, chẳng hạn như Barolo và Barbaresco. ĐọC Thêm