Trường học

Đồ UốNg


Chưa là thành viên? Tham gia ngay hôm nay hoặc là cho một món quà thành viên. Đã là sinh viên? Nhận thông tin đăng nhập của bạn tại đây .
  • Bắt đầu một khóa học bất cứ khi nào bạn muốn
  • Học cách mô tả rượu vang với video của các nhà sản xuất rượu hàng đầu như Michel Chapoutier
  • Nhận gợi ý ghép nối từ các đầu bếp nổi tiếng bao gồm Wolfgang Puck
  • Chia sẻ từng bước nếm thử với bạn bè
  • Xác định các phong cách và khu vực đặc biệt
  • Tải xuống bảng tính và hướng dẫn học tập
  • Nhận phản hồi với các câu đố trực tuyến
  • Đặt câu hỏi trong Tìm hiểu diễn đàn rượu
  • Chứng chỉ hoàn thành có thể in được
Trường rượu

Duyệt qua các khóa học của chúng tôi

Các khóa học dành cho những người yêu thích rượu vang
Các khóa học dành cho những người yêu thích rượu vang Các khóa học dành cho chuyên gia
Các khóa học dành cho chuyên gia
Nếu bạn có câu hỏi về Trường học Wine Spectator, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi .